DIGITALA CERTIFIKAT OCH DIPLOM - YHF
Förbundets operativa arbete samordnas av en styrelse som består av nio personer, med representation från hela landet. Alla i styrelsen är verksamma utbildningsanordnare från både den privata och offentliga sidan. Styrelsens uppdrag formuleras utifrån medlemmarnas behov och önskemål som kommuniceras på nationella medlemsmöten, i regionala nätverk och genom förbundets hemsida. Förbundet är även remissinstans för ett antal relevanta remisser som handläggs av styrelsen.

Utbildning och Medlemskap
YHF genomför utbildningar under totalt sju dagar fördelat på 2-4 månader. Vid några av de sju utbildningstillfällena medverkar personal från Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Utbildningen leder till ett diplom som Utbildningsledare inom Yrkeshögskolan.

Diplom och medlemsbevis utfärdas av Yrkeshögskoleförbundet med hjälp at TRUE's teknik för säkra digitala dokument. Som medlem i Yrkeshögskoleförbundet erbjuds du ett aktivt nätverk samt möjlighet att påverka, och får en inbjudan till YH-Forum två gånger om året.

Se utbildningsbevis och medlemsbevis här: