To know what you know and what you do not know, that is true knowledge.
SCAN TO VERIFY

Campus Västervik - Medlemskap

Campus Västervik är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet.

Som medlem i Yrkeshögskoleförbundet erbjuds du ett aktivt nätverk, möjlighet att påverka och inbjudan till YH-Forum två gånger om året.

Du och din organisation får del av utvecklingsprojekt, nyheter, tillgång till remissvar och skrivelser, inbjudningar till konferenser och seminarier. Sveriges Yrkeshögskoleförbund är till för alla juridiskt ansvariga utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan. Våra medlemmar är kommuner, landsting samt privata utbildningsorganisationer.

Vi anordnar också utbildningar till Utbildningsledare.

Tillsammans utvecklar vi Yrkeshögskolan.

Medlemskapet är säkrat med blockchain-teknik av TRUE, vilket möjliggör verifiering av äkthet både i digital form och när beviset är utskrivet.

Skriv ut Medlemskap

Ladda ned