You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

Företagsekonomiska Institutet - Medlemsbevis

Företagsekonomiska Institutet är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet.

Som medlem i Yrkeshögskoleförbundet erbjuds du ett aktivt nätverk, möjlighet att påverka och inbjudan till YH-Forum två gånger om året.

Du och din organisation får del av utvecklingsprojekt, nyheter, tillgång till remissvar och skrivelser, inbjudningar till konferenser och seminarier. Sveriges Yrkeshögskoleförbund är till för alla juridiskt ansvariga utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan. Våra medlemmar är kommuner, landsting samt privata utbildningsorganisationer.

Vi anordnar också utbildningar till Utbildningsledare.

Tillsammans utvecklar vi Yrkeshögskolan.

Medlemsbeviset är säkrat med blockchain-teknik av TRUE, vilket möjliggör verifiering av äkthet både i digital form och när beviset är utskrivet.

Ladda ner & Skriv ut Medlemsbevis