You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

Tito Lukic - Diplom

Utbildningen till Utbildningsledare inom Yrkeshögskolan hålls av Yrkeshögskoleförbundet under totalt sju dagar fördelat på 2-4 månader. Vid några av de sju utbildningstillfällena medverkar även personal från Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Tito Lukic har genomgått utbildningen och alla dess delar.

Yrkeshögskoleförbundet erbjuder även medlemsskap. Medlemmar får ett aktivt nätverk, möjlighet att påverka och inbjudan till YH-Forum två gånger om året.

Tillsammans utvecklar vi Yrkeshögskolan.

Diplomet är säkrat med blockchain-teknik av TRUE, vilket möjliggör verifiering av äkthet både i digital form och när beviset är utskrivet.

Ladda ner & Skriv ut Diplom